Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud sõltumatu mittetulundusühing, mis tegeleb peamiselt veekogude kaitsega, kalade elutingimuste parandamisega ja kalastiku uuringutega.     Konkurss Aasta keskkonnategu 2018 Eesti Loodushoiu Keskus

Eesti Loodushoiu Keskus

Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud sõltumatu mittetulundusühing, mis tegeleb peamiselt veekogude kaitsega, kalade elutingimuste parandamisega ja kalastiku uuringutega.

Algas LIFE Baltic Sturgeon projekt!

 

Kümmekond aastat kestnud ettevalmistused läänemere tuura asurkonna taastamiseks Eesti vetes on jõudnud olulise hetkeni. Septembris algas projekt LIFE Baltic Sturgeon, mille käigus viiakse läbi suuremahulised tuura noorjärkude asustamised Narva ja Pärnu jõkke. Sellega pannakse alus elujõulise tuura asurkonna tekkimisele Eesti vetes ja Soome lahe piirkonnas. Projekt kestab viis aastat ja seda viiakse ellu koos Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Luonnonvarakeskusega (Soome). 

Eesti Loodushoiu Keskus
Läänemere tuur

Uued teadmised angerjate elust

Eesti Loodushoiu Keskus viis koos Eesti Maaülikooli teadlastega läbi Võrtsjärve asustatud angerjate rännete uuringu. Tulemused on äärmiselt huvitavad ja selgusid täiesti uued teadmised selle kalaliigi kohta. 

 

Avastasime uue lüli sündmusteahelas, mis juhatab hõbestunud Euroopa angerjaid rannikumerest kaugelasuva kudealani - ajutine jõkke naasmine.

Seni on peetud magevees elutsevate ja kuderändele asuvate Euroopa angerjate liikumist jõest merre pöördumatuks. Värskes artiklis raporteerime esmakordselt juhtumitest, kus angerjad naasid päritolujõkke veetes eelnevalt kuni aasta merevees. 

Pärast Läänemerre rändamist naasis 21% akustilise telemeetria saatjatega märgistatud hõbeangerjatest Narva jõkke. Angerjad veetsid jões kuni 33 päeva, enne kui nad uuesti mere suunas rändasid. Kiireim isend rändas Taani väinadeni (ca 1300 km) pärast teist starti 68 päevaga. 

Artiklis otsitakse haruldase käitumismustri bioloogilisi tagamaid ning arutatakse avastuse olulisuse üle selle ohustatud liigi kaitse ja majandamise seisukohalt.

Artikkel avaldati kõrgelthinnatud ajakirjas Biology Letters

Läänemere tuural läheb hästi!

Viimastel aastatel on Narva jõkke asustatud sada tuhat Läänemere tuura (Acipenser oxyrinchus) eri vanuses noorkala ning nad on levinud sealt sadade kilomeetrite kaugusele ja mitmekordistanud oma kehakaalu. Kaluritelt saadud andmed näitavad, et kalad toituvad ja kasvavad edukalt.

Postimees 14.09.2021

Suur edu! Aastatepikkune visa töö Sindi paisu eemaldamiseks on lõpuks vilja kandnud. Suurima mõjuga pais Eesti jõgedel on lõpuks eemaldatud!

Suur tunnustus - Aasta Keskkonnategu 2018 on LIFE Happyriver käigus toimunud Laeva jõe taastamine ja tõugja  asustamine Laeva jõkke ning tuura asustamine Narva jõkke!

Konkurss oli väga tihe, kokku kandideeris 22 ettevõtmist. Seda suurem on rõõm, et meie töid hinnati nii kõrgelt: kõigepealt jõudsime rahvahääletuse tulemusel lõppvooru kümne parima sekka, kus saavutasime komisjoni otsusega kõige kõrgema koha! Suur tänu kõigile, kes on kaasa aidanud jõgede olukorra paremaks muutmisele ja seeläbi kalade ning inimeste õnnelikumaks tegemisele! 

Eesti Loodushoiu Keskus
Aasta Keskkonnategu ja Keskkonnsõbralik Ettevõte 2018 konkursi võitjad

Aasta keskkonnategu 2018

Olulised tööd kalade ja jõgede heaks sellel aastal on tehtud. LIFE Happyriver projekti käigus taaselustasime Emajõe süsteemi ühe olulise kalajõe Laeva jõe alamjooksu. Et Peipsi-Emajõe-Võrtsjärve tõugja iseseisev elujõuline asurkond taastuks, asustasime taastatud jõkke üle 10 000 noore tõugja. Osaleme ka üle-läänemerelises koostoos Läänemere tuura (Acipenser oxhyrhyncus) tagasitoomises, milleks asustasime käesoleval aastal Narva jõkke 30 000 sellesuvist tuura. Kunagi on see majesteetlik kala Läänemeres jälle tavaline!

Loodame, et meie teod teevad elu paremaks ja otsustasime kandideerida koos teiste väärikate ettevõtmistega aasta keskkonnateo konkursil.

 

 

Konkurss Aasta keskkonnategu 2018

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Eesti Loodushoiu Keskus

Eesti Loodushoiu Keskus Algas LIFE Baltic Sturgeon projekt!   Kümmekond aastat kestnud ettevalmistused läänemere tuura asurkonna taastamiseks Eesti vetes on jõudnud olulise hetkeni Septembris algas projekt LIFE Baltic Sturgeon, mille käigus viiakse läbi suuremahulised tuura noorjärkude asustamised Narva ja Pärnu jõkke Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud sõltumatu mittetulundusühing, mis tegeleb peamiselt veekogude kaitsega, kalade elutingimuste parandamisega ja kalastiku uuringutega.

Eesti Loodushoiu Keskus

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »