Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
LIFE+07 NAT/EE/000120 Nädalased tõugjad Pildigalerii HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"

HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"

LIFE+07 NAT/EE/000120

LIFE+ projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal" tegeleb väärtuslike veeliste elupaikade taastamise ning ohustatud Natura 2000 kalaliikide taasasustamise ja kaitsega.

Projekti rahalised vahendid on eraldanud Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus ning projekti läbiviijad – Eesti Loodushoiu Keskus, Looduskaitseühing Kotkas ja Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskus

HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"
Emajõgi koos vanajõgedega Alam-Pedja Natura 2000 kaitsealal.

Uuringud kinnitavad jätkuvalt projekti edukust ja positiivset mõju

Viimased uuringud näitavad vanajõgede suudmete taasavamise positiivset mõju elupaiga kvaliteedile ja elustiku olukorrale. Võrreldes ahenenud suudmega ja taasavatud suudmega vanajõge omavahel, on erinevused kalade arvukuses mitmekordsed. Samuti on vee kvaliteet (hapniku sisaldus) oluliselt parem tervenduse läbi teinud vanajõgedes. 

Happyfish nelja parima LIFE projekti seas!

 

Saabus rõõmustav uudis- Happyfish projekt on saanud suure tunnustuse osaliseks. Euroopa Liidu LIFE Nature projektide seast on Happyfish valitud  2013. a. nelja parimatest parima projekti hulka! Projekti meeskond tänab kõiki projekti elluviimisele kaasaaiatajaid ja asjaosalisi! 

Alam-Pedja 2013
Happyfish projekt on edukalt lõppenud ja projekti käigus tehtu rõõmustab loodussõpru ning looduskaitseala külastajaid. Huvi projekti tulemuste vastu on suur ja projekti teatakse ning tutvustatakse hea näitena edukast suure positiivse mõjuga ettevõtmisest. Ala külastavad tihti otsustajad, eksperdid ja lihtsalt loodussõbrad Eestist ja välismaalt. Meie ühingu esindajate osalemisel on toimunud mitmed olulised kokkusaamised Palupõhjas ja Emajõel. Väga tähtis oli Riigikogu Keskkonnakomisjoni mitmepäevane väljasõit Emajõega seotud looduskaitesaladele, sealhulgas Alam-Pedjale. Asjalikud ja viljakad on olnud ka mitmete rahvusvaheliste projektide esindajate ning ekspertide külaskäigud.
HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"
LIFE 20
2012. aasta mai kuus täitus 20 aastat LIFE programmi algusest (ametlik algus täpsemalt 21. mai 1992). LIFE programm on üks Euroopa Liidu tähtsamaid keskkonnaalaseid finantsprogramme, mille eesmärk on Euroopa Liidu keskkonnapoliitika juurutamine, kaasajastamine ja  arendamine piloot- ja demonstaratsiooniprojektide kaasrahastamise kaudu. Samal aastal võeti vastu ka Euroopa Liidu Loodusdirektiiv ja loodi Natura 2000 võrgustik, milledel LIFE programm põhineb.
Tähistamaks nende sündmuste olulisust looduskaitsele ja hea elukeskkonna tagamisele, korraldame mai kuus kaks avatud päeva tutvustamaks meie projekti ja Euroopa Liidu keskkonnaalaseid tegevusi.
Üritused toimuvad 02. mail ja 23. mail Alam-Pedja looduskaitsealal. Vahetu kontakti saavutamiseks korraldame loodushuvilistele sõidu lodjaga Emajõel Rannu-Jõesuu ja Reku vahelisel alal. 02. mail ootame ennekõike täiskasvanud loodussõpru ja 23. mail koolinoori. Loodetavasti tuleb ilus päev ja kohaletulnud saavad osa Alam-Pedja ilust ja Emajõe kevadise suurvee vägevusest.
HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"
Emajõgi, Kärkna, Vana-Viht ja I kaevand vanajõed. November 2011

TÕUGJAS 2012
Riina Kaldal õnnestus ka sellekevadine tõugja inkubeerimine kalamajandis. Vastkoorunud kalad tunnevad ennast hästi ja nad lastakse tiikidesse kavama ja ootama sügisest Emajõkke asustamist.

HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"
Nädalased tõugjad

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

HAPPYFISH: LIFE + projekt

LIFE+ projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal" tegeleb väärtuslike veeliste elupaikade taastamise ning ohustatud Natura 2000 kalaliikide taasasustamise ja kaitsega Projekti rahalised vahendid on eraldanud Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus ning projekti läbiviijad – Eesti Loodushoiu Keskus, Looduskaitseühing Kotkas ja Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskus Emajõgi koos vanajõgedega Alam-Pedja Natura 2000 kaitsealal LIFE+07 NAT/EE/000120

HAPPYFISH: LIFE + projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal"

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »