Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Tegusid ja ettevõtteid hinnanud komisjon omakorda valis projekti Aasta Keskkonnateo laureaadiks! Aasta Keskkonnategu 2018 Taastatud Laeva jõgi Aiu luhal Taastatud Laeva jõgi Älevi luhal Laeva jõgi Aiu luhal enne taastamist Laeva jõgi Älevi luhal enne taastamist Galerii LIFE Happyriver

Jõeliste elupaikade ökoloogilise seisundi parandamine Alam-Pedja Natura 2000 alal- Laeva jõe alamjooksu loodusliku seisundi taastamine

LIFE12 NAT/EE/000871

Edukas LIFE projekt Happyfish sai vajaliku järje. Vanajõgede suudmete taasavamisega parandati oluliselt jõeliste elupaikade seisundit ja elustiku olukorda Peipsi-Võrtsjärve süsteemis ja Alam-Pedja looduskaitsealal. Esindusliku looduskaitseala idapoolses servas asub Laeva jõgi, mille alamjooksul on vesi juhitud looduslikust sängist kõrvale. Sellega on rikutud kümnete kilomeetrite ulatuses elustikule suure potentsiaaliga jõge. Projekti eesmärgiks oli taasavada ühendused Laeva jõe ja Emajõe vahel ning tekitada uuesti oma loomulikus sängis voolava veega jõgi. Looduslikus seisundis jõgi on heaks elupaigaks mitmekesisele veeloomastikule, sealhulgas paljudele kaitsealustele liikidele. Taastati ulatuslikult koelmualasid jões ja luhtadel ning  avanesid erinevate elupaikade vahelised rändeteed kaladele ja muudele loomadele. 

Tulemused:

Taaselustatud 8 km looduslikku mitmekesist Laeva jõge

Taastatud 13 hektarit luhtasid

Asustatud 12 000 samasuvist tõugja maimu

Tehtud ulatuslikku teavitustööd.

 

Projekt algas juulis 2013 ja lõppes detsembris 2018.

Projekti eelarve 911 523.- eurot, sellest 50% finantseeris Euroopa Liidu LIFE fond, 49% Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 1% Eesti Loodushoiu Keskus.

LIFE Happyriver pälvis suure tunnustuse!

Keskkonnaministeeriumi korraldatad 2018. Aasta Keskkonnateo konkursil jõudis Laeva jõe taastamine kõigepealt 22 kandideerinud ettevõtmise seast rahvahääletuse tulemusena kümne populaarsema hulka. Tegusid ja ettevõtteid hinnanud komisjon omakorda valis projekti Aasta Keskkonnateo laureaadiks!

Aasta Keskkonnategu 2018

Taastatud Laeva jõgi Aiu luhal

Taastatud Laeva jõgi Älevi luhal

Laeva jõgi Aiu luhal enne taastamist

Laeva jõgi Älevi luhal enne taastamist

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

LIFE Happyriver

Jõeliste elupaikade ökoloogilise seisundi parandamine Alam-Pedja Natura 2000 alal- Laeva jõe alamjooksu loodusliku seisundi taastamine LIFE12 NAT/EE/000871 Edukas LIFE projekt Happyfish sai vajaliku järje Vanajõgede suudmete taasavamisega parandati oluliselt jõeliste elupaikade seisundit ja elustiku olukorda Peipsi-Võrtsjärve süsteemis ja Alam-Pedja looduskaitsealal

LIFE Happyriver

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »