Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
ee) LIFE+: HAPPYFISH

LIFE+: HAPPYFISH

Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal

LIFE+ projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal", koodnimetusega HAPPYFISH, tegeleb unikaalsete veeliste ökosüsteemide (Emajõe vanajõed) taastamise ja kaitsega ning ohustatud Natura 2000 kalaliikide taasasustamise ja kaitsega Alam-Pedja NATURA 2000 looduskaitsealal.

Projekti eesmärgid

1. Väärtuslike kudealade ja elupaikade taastamine ning kaitse;
2. Üle-Euroopalise tähtsusega kalaliikide: tõugjas (Aspius aspius), hink (Gobitis taenia), vingerjas (Misgurnus fossilis) ning võldas (Cottus gobio), taastootmine ja kaitse.

Projekti HAPPYFISH elluviimist ja tegevusi koordineerib Eesti Loodushoiu Keskus. Projekt kestab 2009. aasta veebruarist 2012. aasta novembrini. 

LIFE+: HAPPYFISH
Alam-Pedja looduskaitseala asukoht (www.alam-pedja.ee).

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

Tänased projektid
Praegu on käimas kaks suuremat projekti. LIFE Happyriver taastab Laeva jõe alamjooksu ja LIFE Springday keskendub unikaalsete nõrglubjaallikate kaitsele. Jätkuvad Emajõe latika rännete ja jõesilmu elupaikade uuringud

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

LIFE+: HAPPYFISH

Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal LIFE+ projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal", koodnimetusega HAPPYFISH , tegeleb unikaalsete veeliste ökosüsteemide ( Emajõe vanajõed ) taastamise ja kaitsega ning ohustatud Natura 2000 kalaliikide taasasustamise ja kaitsega Alam-Pedja NATURA 2000 looduskaitsealal Projekti eesmärgid 1

LIFE+: HAPPYFISH

www.loodushoid.ee © 2017 Eesti Loodushoiu Keskus »