Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
"Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes" LIFE21/NAT/EE/101074368 Projekti kestus: September 2022 - detsember 2027 Elluviijad: Riigimetsa Majandamise Keskus, RMK Luonnonvarakeskus, LUKE (Soome) Eesti Loodushoiu Keskus Põhirahastaja EL LIFE fond Kaasrahastajad: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekti elluviijad Projekti eesmärk on panna alus elujõulisele läänemere tuura asurkonnale Eesti rannikumeres ja Soome lahe piirkonnas. Selle saavutamiseks on ainus tee noorjärkude asustamine pikema aja jooksul. Projekti käigus asustatakse 500 000 erinevas vanuses noort tuura. Suurem osa vahetult peale koorumist Saksamaal asuvas inkubatsioonikeskuses, osa kasvatatakse asustamisküpseks RMK Põlula kalakasvatuskeskuses kuni kolmeaastaseks. Oluline on erinevate huvigruppide teavitamine ja koostöö kalurite ja kalastajatega. Kalureid kaasatakse aktiivselt projekti tegevustesse, et suurendada teadmisi ja kujundada positiivset suhtumist ning tagada selle ikoonilise kala kaitse Eesti vetes. LIFE Baltic Sturgeon

LIFE Baltic Sturgeon

"Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes"
LIFE21/NAT/EE/101074368

Projekti kestus: September 2022 - detsember 2027

Elluviijad: Riigimetsa Majandamise Keskus, RMK
Luonnonvarakeskus, LUKE (Soome)
Eesti Loodushoiu Keskus

Põhirahastaja EL LIFE fond
Kaasrahastajad: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekti elluviijad

Projekti eesmärk on panna alus elujõulisele läänemere tuura asurkonnale Eesti rannikumeres ja Soome lahe piirkonnas. Selle saavutamiseks on ainus tee noorjärkude asustamine pikema aja jooksul. Projekti käigus asustatakse 500 000 erinevas vanuses noort tuura. Suurem osa vahetult peale koorumist Saksamaal asuvas inkubatsioonikeskuses, osa kasvatatakse asustamisküpseks RMK Põlula kalakasvatuskeskuses kuni kolmeaastaseks.
Oluline on erinevate huvigruppide teavitamine ja koostöö kalurite ja kalastajatega. Kalureid kaasatakse aktiivselt projekti tegevustesse, et suurendada teadmisi ja kujundada positiivset suhtumist ning tagada selle ikoonilise kala kaitse Eesti vetes.

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

LIFE Baltic Sturgeon

"Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes"LIFE21/NAT/EE/101074368Projekti kestus: September 2022 - detsember 2027Elluviijad: Riigimetsa Majandamise Keskus, RMK Luonnonvarakeskus, LUKE (Soome) Eesti Loodushoiu KeskusPõhirahastaja EL LIFE fondKaasrahastajad: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekti elluviijadProjekti eesmärk on panna alus elujõulisele läänemere tuura asurkonnale Eesti rannikumeres ja Soome lahe piirkonnas. Selle saavutamiseks on ainus tee noorjärkude asustamine pikema aja jooksul. Projekti käigus asustatakse 500 000 erinevas vanuses noort tuura. Suurem osa vahetult peale koorumist Saksamaal asuvas inkubatsioonikeskuses, osa kasvatatakse asustamisküpseks RMK Põlula kalakasvatuskeskuses kuni kolmeaastaseks.Oluline on erinevate huvigruppide teavitamine ja koostöö kalurite ja kalastajatega. Kalureid kaasatakse aktiivselt projekti tegevustesse, et suurendada teadmisi ja kujundada positiivset suhtumist ning tagada selle ikoonilise kala kaitse Eesti vetes.

LIFE Baltic Sturgeon

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »