Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
  Galerii LIFE Baltic Sturgeon

Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes

 

LIFE21/NAT/EE/101074368 LIFE Baltic Sturgeon

 

Elujõulise läänemere tuura asurkonna taasloomise tööd Eestis saavad suurema hoo ja mahu. Eesti Loodushoiu Keskus, RMK ja Luonnonvarakeskus Soomest viivad viie aasta jooksul läbi projekti "Läänemere tuura asurkonna taastamiine Eesti vetes" lühinimega LIFE Baltic Sturgeon. Peamine töö on asustada igal aastal ligikaudu 100 000 noort tuura Narva ja Pärnu jõkke. Asustusmaterjal saadaksa Saksamaalt Meklenburg-Vorpommerni Akvakultuuri ja Kalanduse  Uurimise Keskuse poolt majandatavast sugukarjast. 

 

Erinevate tuuraliikide käekäik on Euroopas erilise tähelepanu all. Läänemere riike ühendav Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon (ka Helsingi Komisjon ja HELKOM) on 2019. aastal vastu võtnud Läänemere tuura kaitse tegevuskava, mis näeb ette eesmärgi taastada Atlandi tuura asurkond Läänemeres. Projekti elluviimine aitab eesmärke saavutada, viies läbi tegevusi Eestis. 

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

LIFE Baltic Sturgeon

Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes   LIFE21/NAT/EE/101074368 LIFE Baltic Sturgeon   Elujõulise läänemere tuura asurkonna taasloomise tööd Eestis saavad suurema hoo ja mahu Eesti Loodushoiu Keskus, RMK ja Luonnonvarakeskus Soomest viivad viie aasta jooksul läbi projekti "Läänemere tuura asurkonna taastamiine Eesti vetes" lühinimega LIFE Baltic Sturgeon

LIFE Baltic Sturgeon

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »