Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Kuna üleujutatavad luhad on suure osa aastast raskesti ligipääsetavad, on oluline tagada võimalike juurdepääsuteede korrashoid. Olemasolev amortiseerunud sild üle Laeva kanali Aiu luha silla rekonstrueerimine

Aiu luha silla rekonstrueerimine

15. jaan. 2017

Kuna üleujutatavad luhad on suure osa aastast raskesti ligipääsetavad, on oluline tagada võimalike juurdepääsuteede korrashoid.

Aja jooksul on projekti alale ja Aiu luhale viiv sild üle Laeva kanali jõudnud sellesse staadiumi, et enam ei ole seda võimalik kasutada luhale pääsemiseks ja hooldustööde tegemiseks. Töid on jätkuvalt kavas teostada, seepärast on hädavajalik silla rekonstrueerimine. Kuna ala hooldamisega tegeleb RMK, siis on plaanis rekonstrueerida sild koostöös nendega. Tehniline dokumentatsioon on valmimas ja järgneb hankeprotsess ehitaja leidmiseks. Meie projekti osaks jääks Alam-Pedja looduskaitseala sisse jääv osa teest ja sild, RMK teostab alast väljaspoole jääva teelõigu remondi. Loodetavasti saavad tööd tehtud 2017. aastal.

Aiu luha silla rekonstrueerimine
Olemasolev amortiseerunud sild üle Laeva kanali

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

Tänased tööd
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Aiu luha silla rekonstrueerimine

Aja jooksul on projekti alale ja Aiu luhale viiv sild üle Laeva kanali jõudnud sellesse staadiumi, et enam ei ole seda võimalik kasutada luhale pääsemiseks ja hooldustööde tegemiseks Töid on jätkuvalt kavas teostada, seepärast on hädavajalik silla rekonstrueerimine Kuna üleujutatavad luhad on suure osa aastast raskesti ligipääsetavad, on oluline tagada võimalike juurdepääsuteede korrashoid.

Aiu luha silla rekonstrueerimine

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »