Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Taastatud Laeva jõe lõikude kalastiku seire jätkub. Vaatluse all on mõlemad lõigud - nii 5-kilomeetrine Aiu luha lõik kui ka 3-kilomeetrine Älevi luha lõik Kalastiku seire

Kalastiku seire

15. aprillil 2018

Taastatud Laeva jõe lõikude kalastiku seire jätkub.

Kalastik on taasavatud jõe hästi üles leidnud ja kiiresti omaks võtnud. Pidevalt toimuv seire näitab, et elu jões toimub nii, nagu tüüpilisele looduslikule jõele omane. Kevadisel kalade kuderändel ilmuvad kalad sellises järjekorras, nagu on teaduslikult kirjeldatud. Vaatluse all on mõlemad lõigud - nii 5-kilomeetrine Aiu luha lõik kui ka 3-kilomeetrine Älevi luha lõik.

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Kalastiku seire

Kalastik on taasavatud jõe hästi üles leidnud ja kiiresti omaks võtnud Pidevalt toimuv seire näitab, et elu jões toimub nii, nagu tüüpilisele looduslikule jõele omane Taastatud Laeva jõe lõikude kalastiku seire jätkub.

Kalastiku seire

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »