Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Taastatud Laeva jõe ja Emajõe poolt suurvee ajal üleujutatav luht on juurde saanud 13 hektarit hooldatud pinda.   Luha hooldustööd lõpetatud!

Luha hooldustööd lõpetatud!

22. veebr. 2017

Taastatud Laeva jõe ja Emajõe poolt suurvee ajal üleujutatav luht on juurde saanud 13 hektarit hooldatud pinda.

Luha hooldustööd lõpetatud!

Viimased võsa freesimised ja okste koristamised on tehtud ja lisandunud hektarid saab võtta regulaarsesse poollooduslike koosluste hooldusse. Hooldatavad lamminiidud on üliolulised luhal kudevate kalade koelmualad, mis tagavad Peipsi ja Võrtsjärve süsteemi kalastiku elujõulisuse. Piirkonna kalandus on oluline nii kohalikele elanikele kui ka väga suurele hulgale kalahuvilistele laiemalt, seetõttu teeb tegevus paljud inimesed õnnelikuks. 

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Luha hooldustööd lõpetatud!

Viimased võsa freesimised ja okste koristamised on tehtud ja lisandunud hektarid saab võtta regulaarsesse poollooduslike koosluste hooldusse Hooldatavad lamminiidud on üliolulised luhal kudevate kalade koelmualad, mis tagavad Peipsi ja Võrtsjärve süsteemi kalastiku elujõulisuse Taastatud Laeva jõe ja Emajõe poolt suurvee ajal üleujutatav luht on juurde saanud 13 hektarit hooldatud pinda.

Luha hooldustööd lõpetatud!

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »