Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
2016. aasta mais võõrustasime ELF kutsel Eestis viibinud Valgevene looduskaitseorganisatsioonide esindajaid. Tähistasime LIFE ja Loodusdirektiivi päeva Laeva jõe ja Emajõe külastusega. Käesoleval aastal 13. -18. augustil toimus vastukülaskäik Valgevenesse.   Valgevene, 2018 Õppereis Valgevenesse

Õppereis Valgevenesse

19. augustil 2018

2016. aasta mais võõrustasime ELF kutsel Eestis viibinud Valgevene looduskaitseorganisatsioonide esindajaid. Tähistasime LIFE ja Loodusdirektiivi päeva Laeva jõe ja Emajõe külastusega. Käesoleval aastal 13.-18. augustil toimus vastukülaskäik Valgevenesse.

Õppereis Valgevenesse

Reis oli väga huvitav. Külastasime mitmeid ohustatud liikide, nagu lendorav, elupaiku ja ka jõgesid ning üleujutatavaid luhtasid. Korraldajate sõnul on kahjuks igapäevane praktika jõgedele hüdroelektri jaamade ja muude takistuste rajamine ilma vähimaidki leevendusmeetmeid kasutamata. 

Õppereis Valgevenesse
Valgevene, 2018

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Õppereis Valgevenesse

Reis oli väga huvitav Külastasime mitmeid ohustatud liikide, nagu lendorav, elupaiku ja ka jõgesid ning üleujutatavaid luhtasid 2016. aasta mais võõrustasime ELF kutsel Eestis viibinud Valgevene looduskaitseorganisatsioonide esindajaid. Tähistasime LIFE ja Loodusdirektiivi päeva Laeva jõe ja Emajõe külastusega. Käesoleval aastal 13.-18. augustil toimus vastukülaskäik Valgevenesse.

Õppereis Valgevenesse

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »