Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Käesoleva aasta jooksul tehtud uuringute aruanded hakkavad valmis saama.   Uuringute aruanded valmivad

Uuringute aruanded valmivad

13. dets. 2017

Käesoleva aasta jooksul tehtud uuringute aruanded hakkavad valmis saama.

Sellel aastal viidi läbi mitmeid uuringuid projekti aladel. Vormsil ja Kiigumõisas korrati kalastiku seiret. Suurselgrootute uuring toimus Viidumäel. Kõigil kolmel alal korraldati põhjalikud taimestiku inventuurid. Lisaks varasematele seirekohtadele valiti taastatud või mõjutatud aladel välja uusi kohti, milledel toimuvaid muutusi edaspidi jälgida. Viidumäel on nii olemas seireruutusid, millede kohta on kogutud andmeid juba aastakümneid. Projekti käigus on lisandunud palju informatsiooni just sammalde osas, mis valdavalt ongi nõrglubjaallikatele iseloomulikud taimed. Hüdroloogilisi andmeid on kogutud kõigilt aladelt. 

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

Tänased tööd
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Uuringute aruanded valmivad

Sellel aastal viidi läbi mitmeid uuringuid projekti aladel Vormsil ja Kiigumõisas korrati kalastiku seiret Käesoleva aasta jooksul tehtud uuringute aruanded hakkavad valmis saama.

Uuringute aruanded valmivad

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »