Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Pandivere kaitset vajavate allikate registri koostamine Finantseerija: Keskkonnainvesteeringute Keskus, töö nr: 12045 docx 7,2Mb) Pandivere kaitset vajavate allikate registri koost

Pandivere kaitset vajavate allikate registri koostamine
Finantseerija: Keskkonnainvesteeringute Keskus, töö nr: 12045

Pandivere allikad kuuluvad Euroopa Liidus kõrgelt väärtustatud elupaigatüüpide, Fennoskandia mineraaliderikaste allikate ja allikasoode (Loodusdirektiiv, 7160) ning nõrglubjalasundit moodustavate allikate (Loodusdirektiiv, 7220*), hulka. Meie allikates esineb jääajast pärit reliktelustikku, allikate ümbruses aga looduskaitseliselt väärtuslikke elupaiku, teiste hulgas kaitset väärivaid madalsoid. Looduslikke allikaid ja allikasoid on rikutud maaparandustöödega ja allikate kujundamisega tiikideks ning veehoidlateks.Allikate ja nendega seotud elupaikade säilimine looduslikus seisundis pole seni rakendatud kaitsemeetmetega alati garanteeritud. Osaliselt on olulisemad Pandivere allikate alad kaitse all erinevate looduskaitse- ja maastikukaitsealadena või mõne pargi koosseisus. Osa allikaid on ka kaitse all üksikobjektidena. Varasemad uurimistööd on tänapäevaks vananenud, allikate asukohad on sageli kaardirakendustele kantud maakasutusplaanidelt tolleaegse täpsusega. See täpsus ei vasta tänapäeva vajadustele.2012. ja 2013. aastal toimunud välitööde käigus vaadati looduses üle enamus Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala Pandivere osas asuvaid allikaid, täpsustati nende seisund ning asukoht. Mitmetel juhtudel suurenes selle töö käigus ka registreeritud allikate arv allikaalal. Allikate asukohtade koordinaadid võib huviline leida Eesti Loodushoiu Keskuse kodulehelt (loodushoid.ee). Allikate täpsustatud nimekiri ja asukohad on üle antud Keskkonnateabe Keskusele.Käesolev töö käsitleb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku (NTA) ala Pandivere osa allikate hüdrogeoloogilise ülevaatuse tulemusi ning looduskaitselise seisundi hinnangut. Eraldi on hinnatud mõnede nõrglubja-allikate taimestikku. Töö lähteülesandeks oli nn „oluliste allikaalade“ ülevaatus, kuid töö käigus vaadati looduses üle enamus NTA määruse nimekirjas NTA Pandivere osas asuvaid allikad ja täpsustati nende seisukord ning asukoht. Täiendavalt uuriti allikate taimestikku ja samblaid Prandi allikajärve nind Prandi, Kiigumõisa ja Roosna-Alliku allikate näitel.Projekti tulemusel täpsustati kaitset vajavate allikate paiknemist kaardirakendustel. Allikate kaitse parema korralduse kaudu on projekt üheks tegevuseks vesikondade veemajandus-kava meetmekava täitmisel ja aitab kaasa vee ja loodusdirektiivide nõuete kohasel veekaitse ja elupaikade kaitse lõimisele. Tehti ka ettepanekuid nõrglubja-allikate kaitse tõhustamiseks.

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Pandivere kaitset vajavate allikate

Pandivere allikad kuuluvad Euroopa Liidus kõrgelt väärtustatud elupaigatüüpide, Fennoskandia mineraaliderikaste allikate ja allikasoode (Loodusdirektiiv, 7160) ning nõrglubjalasundit moodustavate allikate (Loodusdirektiiv, 7220*), hulka Meie allikates esineb jääajast pärit reliktelustikku, allikate ümbruses aga looduskaitseliselt väärtuslikke elupaiku, teiste hulgas kaitset väärivaid madalsoid Pandivere kaitset vajavate allikate registri koostamineFinantseerija: Keskkonnainvesteeringute Keskus, töö nr: 12045

Pandivere kaitset vajavate allikate registri koost

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »