Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
2012 Vastse-Roosa kalapääs Vaidva jõel

Vaidava jõgi on jõgi, mille lähe ja alamjooks asuvad Võrumaal ja ülem- ja keskjooks Põhja-Lätis. See on Mustjõe vasakpoolne lisajõgi. Tuntakse ka kui Vaidva jõgi või Kuura jõgi. Jõgi on 71 km pikk, millest 14 km on Eestis. Mustjõe ja Koiva jõe kaudu on Vaidva jõgi ühendatud Läänemerega.

Projekti eesmärk oli avada merest jõgedesse kudema tulevatele kaladele ja sõõrsuudele (silm) rändeteed. osalesime projektis projekti juhtijana ja järelvalve korraldajana. 

Vastse-Roosa pais asub Vaidva jõel ja on ligikaudu 100 m pikk ja koosneb maakivimüüritisega kindlustatud pinnaspaisust ja 13 meetri laiuse avaga liigveelaskmest. Projekti raames rajati üks esimesi looduslikku kärestik tüüpi kalapääsusid Eestis pikkusega 140 m. Projekt märgiti ära KIK aastaraamatus kui näide õnnestunud töö jõgede hea seisundi taastamiseks.
Vastse-Roosa kalapääs Vaidva jõel
Vastse-Roosa kalapääsu avamine 16.11.2012

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Vastse-Roosa kalapääs Vaidva jõel

Vaidava jõgi on jõgi , mille lähe ja alamjooks asuvad Võrumaal ja ülem- ja keskjooks Põhja-Lätis See on Mustjõe vasakpoolne lisajõgi

Vastse-Roosa kalapääs Vaidva jõel

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »