Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
pdf 6,2Mb) Kuue Ida-Viru Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekor

Projekti eesmärgiks oli  Ida-Virumaa vooluveekogude kaitseks moodustatud ja Natura 2000 võrgustikku kuuluvate Narva jõe alamjooksu, Narva jõe ülemjooksu, Tagajõe, Pühajõe, Padajõe ja Avijõe hoiuala kaitse korraldamiseks vajalike kaitsekorralduskavade koostamine.

Nimetatud hoiualade kaitseeesmärk on EL Loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide kaitse ning II lisas nimetatud liikide kaitse järgnevalt:
• Avijõe hoiuala kaitse-eesmärk elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260) ning
lamminiidud (6450), liikide järgi – hariliku võldase (Cottus gobio) rohevesihobu
ning (Ophiogomphus cecilia) elupaikade kaitse;
• Narva jõe alamjooksu hoiuala kaitse-eesmärk elupaigatüübi järgi – jõed ja
ojad (3260), liikide järgi – hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius
aspius), hingu (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis), merisuti
(Petromyzon marinus), jõesilmu (Lampetra fluviatilis ), vinträime (Alosa
fallax) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse;
• Narva jõe ülemjooksu hoiuala kaitse-eesmärk elupaigatüübi järgi – jõgede ja
ojade (3260), liikide järgi – hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius
aspius), hingu (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis) ning
paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse;
• Pada jõe hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi järgi– jõed ja ojad (3260),
liikide järgi – jõesilmu ( Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse;
• Pühajõe hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260),
liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga ning III kaitsekategooria
kaitsealuse liigi künnapuude (Ulmus laevis) kasvukoha kaitse;
• Tagajõe hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260)
ning lamminiidud (6450), samuti paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) kaitse.

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Kuue Ida-Viru Natura 2000

Projekti eesmärgiks oli Ida-Virumaa vooluveekogude kaitseks moodustatud ja Natura 2000 võrgustikku kuuluvate Narva jõe alamjooksu, Narva jõe ülemjooksu, Tagajõe, Pühajõe, Padajõe ja Avijõe hoiuala kaitse korraldamiseks vajalike kaitsekorralduskavade koostamine Nimetatud hoiualade kaitseeesmärk on EL Loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide kaitse ning II lisas nimetatud liikide kaitse järgnevalt: • Avijõe hoiuala kaitse-eesmärk elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450), liikide järgi – hariliku võldase (Cottus gobio) rohevesihobu ning (Ophiogomphus cecilia) elupaikade kaitse; • Narva jõe alamjooksu hoiuala kaitse-eesmärk elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260), liikide järgi – hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), hingu (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis), merisuti (Petromyzon marinus), jõesilmu (Lampetra fluviatilis ), vinträime (Alosa fallax) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse; • Narva jõe ülemjooksu hoiuala kaitse-eesmärk elupaigatüübi järgi – jõgede ja ojade (3260), liikide järgi – hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), hingu (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis) ning paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse; • Pada jõe hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi järgi– jõed ja ojad (3260), liikide järgi – jõesilmu ( Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse; • Pühajõe hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260), liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga ning III kaitsekategooria kaitsealuse liigi künnapuude (Ulmus laevis) kasvukoha kaitse; • Tagajõe hoiuala kaitse-eesmärk on elupaigatüübi järgi – jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450), samuti paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) kaitse

Kuue Ida-Viru Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekor

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »