Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
pdf 2,0Mb) Tõugja kaitse tegevuskava

Tõugjas (Aspius aspius) on Looduskaitseseaduse alusel II kaitsekategooria liik ja on kantud ka Loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) II ja V lisasse. Eestis on tõugja püük keelatud. Tõugja kaitse eesmärgiks on tagada asurkonna hea seisund Eestis, see peab toimuma peamiselt tähtsamate elupaikade, eeskätt koelmualade kaitse ja rändeteede avatuna hoidmise kaudu. See aitab ühtlasi kaasa mitmete teiste, sarnase elupaiganõudlusega kalaliikide kaitsele. Olulisemateks eesmärkideks on olemasolevate looduslike tõugjaasurkondade säilimine ja hea seisund ning tõugja leviala taaslaiendamine jõgedesse, kus ta kunagi on esinenud ja mis pakuvad talle sobivaid elutingimusi, kuid kust ta mingil põhjusel vahepeal on hävinud.

Tõugjas on tüüpiliselt magevete kala, kes asustab suuremaid jõgesid ja järvi, kudemiseks kasutab ka väiksemaid jõgesid. Suurim Eestis registreeritud tõugjas püüti Emajõest 2011. aastal, emase isendi täispikkus oli 81 cm ja kaal 6,76 kg. Tõugjas on peamiselt röövtoiduline karplane, kelle nõudlus koelmupaiga suhtes on väga spetsiifiline - koelmuteks sobivad vaid kiirevoolulised, kruusase-kivise põhjaga jõelõigud.  

 

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Tõugja kaitse tegevuskava

Tõugjas ( Aspius aspius ) on Looduskaitseseaduse alusel II kaitsekategooria liik ja on kantud ka Loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) II ja V lisasse Eestis on tõugja püük keelatud

Tõugja kaitse tegevuskava

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »